Regulamin korzystania ze Sklepu Internetowego AMBROŻY

 

 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Właścicielem Sklepu Internetowego AMBROŻY działającego poprzez stronę internetową www.sklep.ambrozy.com.pl   jest firma Ambroży Sp. z o. o., 56-420 Bierutów, ul. Namysłowska 21,KRS  0000217199, NIP 9111917930.

2. Wszystkie ceny podane w Sklepie Internetowym AMBROŻY są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

3. Zamówienia poprzez stronę internetową www.sklep.ambrozy.com.pl  można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.

4. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 12:00, w soboty, niedziele oraz święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

4. Warunkiem przeprowadzenia transakcji sprzedaży jest poprawne wypełnienie przez Klienta formularza rejestracji konta znajdującego się na stronie sklepu (rejestracja konieczna tylko raz) oraz akceptacja regulaminu sklepu i poprawne złożenie zamówienia.

5. Stroną dokonującą zakupów w sklepie internetowym Ambroży, może być osoba fizyczna lub przedsiębiorca, bądź osoba prawna, której siedziba znajduje się na terenie Polski - zwana dalej Klientem.

6. Oferta Sklepu Internetowego AMBROŻY nie jest ofertą handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Kupujący składając zamówienie składa jednocześnie propozycję zawarcia umowy.

7. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wycofania towaru z oferty oraz przeprowadzania, odwoływania jak i wprowadzania zmian w akcjach promocyjnych w każdym momencie ich trwania.

8. W przypadkach budzących uzasadnione obawy sklep zastrzega sobie prawo odmowy zrealizowania zamówienia na każdym etapie jego realizacji oraz w momencie, gdy nie jest przestrzegany niniejszy regulamin. W przypadku braku części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o takim fakcie i podejmuje decyzję o dalszym sposobie realizacji zamówienia.

9. Kupujący ma prawo wprowadzić zmiany w zamówieniu lub je wycofać do czasu, gdy zamówienie nie zostało jeszcze wysłane.

10. Sklep Internetowy AMBROŻY, dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych w sklepie produktów były zgodne z rzeczywistością. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i właściwości towaru lub nagłą ich zmianę przez jego producenta. Różnica w wyglądzie produktu na zdjęciu umieszczonym na stronie internetowej i rzeczywistym wyglądem produktu nie może być podstawą roszczeń Klienta. W każdym opisanym powyżej przypadku w ciągu 10 dni od daty zakupu Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn wg zasad opisanych w dalszej części regulaminu.

II. Płatności oraz wysyłka

1.  Sklep Internetowy AMBROŻY  realizuje przesyłki za pobraniem.

2. Wartość opłaty za przesyłkę doliczona będzie do ceny produktów zamówionych zgodnie z cennikami dostępnymi na stronie www.sklep.ambroży.com.pl

3.  Klient może wybrać jeden z poniższych sposobów płatności:

* Przelew na rachunek bankowy - Klient wpłaca całkowitą wartość zamówienia na numer konta bankowego podanego na stronie. Towar wysyłamy na wskazany adres po wpłynięciu kwoty na rachunek.
W tytule przelewu proszę podać numer zamówienia.
* Przesyłką „za pobraniem” - klient wpłaca całkowitą wartość zamówienia w momencie odbioru przesyłki na poczcie lub kurierowi dostarczającemu przesyłkę.

4 . W przypadku stwierdzenia braku wpłaty w przeciągu 7 dni od złożenia zamówienia zostanie ono anulowane bez powiadamiania Klienta o zaistniałym fakcie.

5.  Dbając o solidność i szybkość dostawy wszystkie przesyłki wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS z dostawą w ciągu 24h od daty nadania. Koszt przesyłki uzależniony jest od wagi i gabarytów przesyłki.

6.  Istnieje możliwość sprawdzenia trasy przesyłki na stronie: http://www.ups.pl po podaniu nr listu przewozowego, który możemy na Państwa życzenie wysłać na wskazany adres e-mail po nadaniu paczki.

7.   Wszystkie dostawy realizowane przez firmę kurierską UPS są ubezpieczone do kwoty 5000 zł.

Dane do przelewu sklepu:

Ambroży Sp. z o.o.
56-420 Bierutów
ul. Namysłowska 21  
Numer konta: 94 1930 1073 2009 0002 7283 0001

III. POTWIERDZENIE ZAMÓWIENIA

1. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie numeru telefonu w celu ewentualnej weryfikacji jego rzetelności.

2. Zamówienie może zostać anulowane w przypadku braku jego potwierdzenia, w ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.

3. Sklep zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia.

IV. Czas realizacji

1 . Czas realizacji zamówienia jest to czas od potwierdzenia zamówienia przez klienta do chwili wysłania przesyłki przez Sklep Internetowy AMBROŻY i dotyczy tylko dni roboczych.

2 . Wszelkie zamówienia są realizowane od 1 do 14 dni roboczych, jest to zależne od stanów magazynowych.

3 . Termin realizacji może wydłużyć się w przypadku, gdy jeden z produktów zamówienia będzie niedostępny. Jeśli taka sytuacja będzie miała miejsce, klient zostanie o niej poinformowany i podejmie decyzję o dalszym sposobie realizacji zamówienia.

4 . Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu realizacji w przypadku chwilowego braku towaru. Klient o takim fakcie będzie informowany pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

5 . Czas otrzymania przesyłki składa się z czasu realizacji i czasu dostawy przez kuriera DPD.

V. Dostawa towaru

1 . Sklep Internetowy AMBROŻY prowadzi sprzedaż tylko na terenie Polski. Warunki sprzedaży detalicznej i wysyłki towaru za granicę mogą być uzgodnione indywidualnie z Klientem.

2 . Sklep Internetowy AMBROŻY nie ponosi odpowiedzialności finansowej za niedostarczenie przesyłki z powodu błędnie podanego adresu lub jej nieodebrania. W takim przypadku kupujący zobowiązany jest do ponownego uiszczenia opłaty za przesyłkę towaru. W przypadku odmowy, uważa się umowę sprzedaży za nieważną, a pieniądze, jakie Klient zapłacił za transakcję są zwracane w kwocie pomniejszonej o koszty związane z przesyłką i zwrotem towaru.

3 . W chwili odbioru towaru Klient zobowiązany jest do sprawdzenia czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz jej kompletności w obecności osoby dostarczającej towar. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji ilościowej bądź jakościowej jest spisanie w obecności pracownika firmy spedycyjnej "Protokołu Reklamacji". Z chwilą pokwitowania odbioru przesyłki na Nabywcę przechodzi prawo jej własności (towaru) oraz wszelkie ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

4 . Zgodnie z obowiązującym Prawem Przewozowym - Klient, który zauważył uszkodzenie przesyłki po odjeździe kuriera może zgłosić ten fakt telefonicznie firmie kurierskiej. Przewoźnik ma obowiązek przysłać kuriera na miejsce dostawy w przeciągu 7 dni od daty doręczenia przesyłki w celu spisania "Protokołu Reklamacji". Reklamacje powstałe podczas transportu, związane z uszkodzeniem mechanicznym towaru, nie będą rozpatrywane bez poprawnie wypełnionego protokołu spisanego z kurierem dostarczającym przesyłkę oraz bez fabrycznego opakowania reklamowanego towaru.

VI. Zwroty, reklamacje

1.  Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r.), konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, w terminie 10 dni kalendarzowych od otrzymania towaru.

2. Sklep Internetowy AMBROŻY nie przyjmuje zwrotów części elektoroniczno-elektrycznych, oraz sprowadzanych na specjalne zamówienie. Pozostałe zwroty rozpatrywane są każdorazowo indywidualnie.

3 . Warunkiem przyjęcia zwrotu jest dostarczenie kompletnego produktu bez widocznych śladów jego użytkowania, w oryginalnym nieuszkodzonym opakowaniu. Do przesyłki należy dołączyć oryginał wypełnionego pisma  informującego, że sprzęt zostaje odesłany na zasadach zwrotu oraz dołączyć oryginał dokumentu zakupu (paragon, faktura, rachunek). Zwracany towar prosimy bezpiecznie zapakować. W trosce o jak najszybsze dostarczenie przesyłki do naszej firmy (musi to nastąpić w ciągu 10 dni) zalecamy wysyłanie towaru przez kuriera (najlepiej DPD). Należy pamiętać, że zwrot towaru w myśl obowiązujących przepisów następuje na koszt kupującego.

4 . Sklep Internetowy AMBROŻY  nie przyjmuje paczek (zwrotów) nadanych na koszt odbiorcy oraz za pobraniem. Taka paczka nie zostanie odebrana i będzie automatyczna zwrócona do nadawcy.

5 . W przypadku stwierdzenia wad fabrycznych Klient ma prawo do wymiany towaru na pozbawiony wad.

7 . W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy kupującego, wszelkie koszty pokrywa Klient.

8. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenia towaru wynikające z nieprawidłowej eksploatacji. Tego typu uszkodzenia nie podlegają reklamacji bądź wymianie.

9.  W przypadku zwrotu lub reklamacji prosimy o  poinformowanie nas mailem lub telefonicznie o takim fakcie, celem ustalenia terminu, oraz adresu wysyłki. 

VII. Ochrona prywatności i danych osobowych

1 . Dane osobowe umieszczone w bazie danych Sklepu Internetowego AMBROŻY są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, korekty oraz żądania ich usunięcia.

2.  Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę Ambroży Sp. z o.o. danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883.

3 . Jeśli Klient zgodzi się na otrzymywanie subskrybcji newslettera, podany adres e-mail będzie wykorzystywany tylko w celu jego wysyłania.

4.  Prezentacja zawartości Sklepu Internetowego AMBROŻY działającego na stronie internetowej o adresie www.sklep.ambrozy.com.pl  nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego.

5.  Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

VIII. Postanowienia końcowe

1.Firma Ambroży Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w treści regulaminu, jak również wszystkich zasad zakupu towaru w Sklepie Internetowym AMBROŻY opisanych szczegółowo na stronie sklepu.

2 . Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu sklepu internetowego AMBROŻY, jak również akceptacją wszystkich zasad zakupu towaru, opisanych szczegółowo na stronie internetowej www.sklep.ambrozy.com.pl .

3 . W sprawach nieuregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy dla miejsca siedziby firmy Ambroży Sp. z o.o.  .

 

Ambroży  Sp. z o. o